PROJEKTANSÖKAN

Aros Robotics Club erbjuder dess medlemmar ekonomiskt stöd för upp till 50% av ett projekts totala kostnad.

För att ansöka om ekonomiskt stöd från Aros Robotics Club för ett unikt projekt, vänligen fyll i projektmallen med komponenter och bifoga i ett mejl till oss med ämnet "Projektansökan".

Vill du istället bygga ett av ARC:s standardprojekt kan du ansöka om stöd direkt på hemsidan med en färdig komponentlista


Vad mejlet måste innehålla:

  • Namn på alla gruppmedlemmar
  • Telefonnummer till minst en medlem
  • Kort beskrivning av projektet
  • Bifogad komponentlista

Vad mejlet gärna får innehålla:

  • Bilder/renderingar på CAD filer om applicerbart
  • CAD filer, gärna zippat till en fil, om applicerbart

Här är ett exempelmejl och komponentlista

Projektansökan.PNG

komponentlista.PNG