Aros Robotics Club (ARC) är en ideell förening som finns i Västerås. Syftet med ARC är att skapa en mötesplats för robotikintresserade personer. Detta gör vi genom att hålla i träffar där vi pysslar med robotik i en avslappnad miljö. ARC har även materiell och verktyg som medlemmar kan använda. För att bli medlem behöver du endast betala medlemsavgiften och acceptera våra medlemsvillkor. Arbete inom ARC sker på eget ansvar, men ARC’s medlemmar ser såklart efter varandra och ser till att allt arbete sker under säkra förhållanden. Är du under 18 år krävs målsmans underskrift för medlemskap.

Aros Robotic Club är en förening som är öppen för alla, oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, social bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Inom ARC är vi alla jämlikar. Medlemmar får ej diskriminera andra utan behandlar varandra med ömsesidig respekt. De som inte följer våra medlemsvillkor kan bli uteslutna ur föreningen.

Vill du vara med och påverka föreningen kan du kontakta en av medlemmarna i styrelsen, vi kan introducera dig för vårat interna arbetssätt och ge dig de möjligheter som behövs för större engagemang i ARC.